Podsumowanie

Ukończone

W tym module naszymi celami były:

 • Opisywanie kluczowych produktów w usługach Azure Communication Services
 • Lista odpowiednich scenariuszy, z którymi mogą pomóc usługi Azure Communication Services
 • Oceń, czy usługi Azure Communication Services są odpowiednie dla Ciebie, korzystając z naszych kryteriów:
  • Istniejąca firma/aplikacja/pomysł
  • Funkcje
  • Środowisko
  • Region geograficzny

Podczas oceniania usług Azure Communication Services dowiedzieliśmy się, że funkcje i produkty w usługach Azure Communication Services pomogą fikcyjnej firmie domowej rozwiązać swoje problemy, wprowadzić nowe funkcje i osiągnąć cele. Zastosowaliśmy również nasze kryteria decyzyjne. Sprawdzając kryteria, dowiedzieliśmy się, że w tym scenariuszu dobrze jest używać usług Azure Communication Services.

Zapoznając się z usługami Azure Communication Services i korzystając z naszych kryteriów decyzyjnych, aby ocenić, czy usługi Azure Communication Services są odpowiednie dla Ciebie, mamy nadzieję, że uzyskasz cenny wgląd w to, co oferuje usługa Azure Communication Services i jak może pomóc Ci w potrzebach biznesowych.

Informacje

Informacje ogólne

Ogólne informacje na temat usług Azure Communication Services i jej funkcji:

Łączenie innych funkcji platformy Azure

Łączenie funkcji usług Azure Communication Services z innymi produktami platformy Azure:

Informacje specyficzne dla regionu i lokalizacji