Wprowadzenie do usługi Microsoft Sentinel

Początkujący
Administrator
DevOps Engineer
Solution Architect
Security Engineer
Azure
Microsoft Sentinel

Tradycyjne systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) zazwyczaj wymagają długiego czasu na instalowanie i konfigurację. Są one również niekoniecznie przeznaczone dla obciążeń w chmurze. Usługa Microsoft Sentinel umożliwia szybkie rozpoczęcie uzyskiwania cennych szczegółowych informacji o zabezpieczeniach z chmury i danych lokalnych. Ten moduł pomoże Ci rozpocząć pracę.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Zidentyfikuj różne składniki i funkcje usługi Microsoft Sentinel.
  • Zidentyfikuj przypadki użycia, w których usługa Microsoft Sentinel byłaby dobrym rozwiązaniem.

Wymagania wstępne

  • Znajomość operacji zabezpieczeń w organizacji
  • Podstawowa wiedza na temat usług platformy Azure