Wprowadzenie do maszyn wirtualnych platformy Azure

Początkujący
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Virtual Machines

Dowiedz się więcej o decyzjach podejmowanych przed utworzeniem maszyny wirtualnej, opcjach tworzenia i zarządzania nią, a także o rozszerzeniach oraz usługach używanych do zarządzania maszyną wirtualną.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opracowanie listy kontrolnej na potrzeby tworzenia maszyny wirtualnej
  • Opisanie opcji związanych z tworzeniem maszyn wirtualnych i zarządzaniem nimi
  • Opisanie dodatkowych usług dostępnych do administrowania maszynami wirtualnymi

Wymagania wstępne

Brak