Podsumowanie

Ukończone

W tym module zapoznano się z decyzjami, które trzeba podjąć przed utworzeniem maszyny wirtualnej. Decyzje te obejmują aspekty, takie jak rozmiar maszyny wirtualnej, typy używanych dysków, obraz wybranego systemu operacyjnego oraz typy utworzonych zasobów.

Przedstawiono również opcje tworzenia maszyn wirtualnych na platformie Azure i zarządzania nimi. Pokazano, jak łatwo jest tworzyć maszyny wirtualne i zarządzać nimi przy użyciu portalu. Przedstawiono również, kiedy używać szablonów Resource Manager, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i zestawu SDK klienta platformy Azure.

Na koniec przedstawiono dostępne rozszerzenia i usługi, które jeszcze bardziej ułatwiają administrowanie maszynami wirtualnymi.

Czyszczenie zasobów

Piaskownica automatycznie czyści zasoby po zakończeniu pracy z tym modułem.

W przypadku pracy w ramach własnej subskrypcji warto sprawdzić po zakończeniu projektu, czy dalej potrzebuje się utworzonych zasobów. Zasoby, które opuszczasz, mogą kosztować Pieniądze. Zasoby możesz usuwać pojedynczo lub możesz usunąć grupę zasobów, aby usunąć cały ich zestaw.