Wprowadzenie do klasyfikacji i ochrony danych

Początkujący
Administrator
Inżynier DevOps
Architekt rozwiązań
Inżynier zabezpieczeń
Azure
Azure Active Directory
Microsoft Information Protection

Uczniowie powinni wiedzieć i być w stanie opisać kluczowe pojęcia dotyczące klasyfikacji danych i ochrony danych.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz w stanie odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Co to jest typ informacji poufnych?
  • Co to jest klasyfikacja danych?
  • Co to jest klasyfikacja danych w kontekście zapewniania ładu danych i zgodności z prywatnością?
  • Jakie są typowe scenariusze dotyczące używania klasyfikacji danych?
  • Jak klasyfikacja danych jest zintegrowana z ochroną danych?
  • Co to jest zapobieganie utracie danych?
  • Jakie są technologie firmy Microsoft dotyczące klasyfikacji i ochrony danych?

Wymagania wstępne

— Podstawowa wiedza na temat usług platformy Azure