Wprowadzenie do rzeczywistości mieszanej

Początkujący
Deweloper
Właściciel firmy
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure
Cloud Services
Cognitive Services
Dynamics 365
Przewodniki
Remote Assist
Windows
Windows Mixed Reality
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)
HoloLens

Utwórz podstawę w podstawowych pojęciach, terminologii i procesach projektowania unikatowych dla przestrzeni deweloperów rzeczywistości mieszanej.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Definiowanie rzeczywistości mieszanej oraz rozróżnianie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej
  • Opisywanie podstawowych koncepcji związanych z hologramami
  • Rozpoczęcie projektowania i opracowywanie aplikacji 3D
  • Wiedza o możliwościach rzeczywistości mieszanej w rzeczywistych aplikacjach
  • Korzystanie z możliwości chmury na potrzeby rzeczywistości mieszanej

Wymagania wstępne

Ten moduł szkoleniowy nie ma żadnych wymagań wstępnych. Możesz od razu zagłębić się w rzeczywistości mieszanej!