Identyfikowanie podstawowych składników platformy Microsoft Power Platform

Początkujący
Business Analyst
Business User
Microsoft Power Platform

Dowiedz się więcej o niektórych kluczowych podstawowych elementach związanych z tworzeniem rozwiązań platformy Microsoft Power Platform.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Zapoznaj się z różnymi dostępnymi opcjami administracyjnymi platformy Power Platform.
  • Opis zabezpieczeń i ładu w usłudze Power Platform.
  • Zapoznaj się z usługą Microsoft Dataverse i dowiedz się, jak jej używać do tworzenia rozwiązań biznesowych.
  • Zapoznaj się z łącznikami platformy Power Platform.

Wymagania wstępne

Brak