Wprowadzenie do SQL Server on Linux

Początkujący
Administrator
SQL Server

Poznaj zalety instalowania SQL Server on Linux.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opisz kluczowe korzyści z uruchamiania SQL Server on Linux.
  • Opisz zarówno narzędzia systemu Windows, jak i międzyplatformowe, których można użyć do administrowania SQL Server on Linux.
  • Opisz zalety uruchamiania maszyn wirtualnych SQL Server on Linux.
  • Opisz zalety uruchamiania SQL Server w środowiskach środowiska uruchomieniowego kontenera, takich jak Docker.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa administracja systemem Linux