Zarządzanie kontrolerami domeny usług AD DS i rolami FSMO

Średni
Administrator
Architekt rozwiązań
Kierownik ds. technologii
Windows Server

Dowiedz się więcej o podstawowych zadaniach zarządzania kontrolerami domeny i konserwacji usług AD DS, w tym o ich wdrażaniu, tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu oraz zarządzaniu schematami. Dowiedz się więcej o zagadnieniach projektowych dotyczących optymalnej liczby, ról i lokalizacji kontrolerów domeny.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Wdrażanie kontrolerów domeny usług AD DS.
  • Obsługa kontrolerów domeny usług AD DS.
  • Opisz rolę wykazu globalnego usług AD DS i jej zagadnienia dotyczące umieszczania.
  • Opis ról głównych operacji usług AD DS, ich zagadnień dotyczących umieszczania i zadań zarządzania.
  • Opis schematu usług AD DS i jego zadań zarządzania.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać najlepsze doświadczenie w nauce z tego modułu, musisz mieć wiedzę i doświadczenie:

  • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
  • Podstawowe technologie sieciowe.
  • Active Directory Domain Services (AD DS).