Test wiedzy

Ukończone

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Podczas wdrażania pierwszego kontrolera domeny w lesie, uruchamiając Kreatora konfiguracji Active Directory Domain Services, które z poniższych opcji są domyślnie skonfigurowane?

2.

Co zawiera wykaz globalny?

3.

Który z następujących wzorca operacji jest wzorcem operacji na poziomie lasu?