Zarządzanie modelami semantycznymi w usłudze Power BI

Średni
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Usługa Microsoft Power BI umożliwia tworzenie wielu raportów za pomocą jednego modelu semantycznego. Zmniejsz obciążenie administracyjne jeszcze bardziej dzięki zaplanowanym odświeżaniom modelu semantycznego i rozwiązywaniu problemów z błędami łączności.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Korzystanie z bramy usługi Power BI w celu nawiązania połączenia z lokalnymi źródłami danych.
  • Skonfiguruj zaplanowane odświeżanie dla modelu semantycznego.
  • Konfigurowanie ustawień odświeżania przyrostowego.
  • Zarządzanie modelami semantycznymi i promowanie ich.
  • Rozwiązywanie problemów z łącznością usługi.
  • Zwiększanie wydajności dzięki buforowaniu zapytań (Premium).

Wymagania wstępne

Brak