Test wiedzy

Ukończone

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Które z poniższych opcji są prawidłowymi przyczynami korzystania z usługi Azure Migrate?

2.

Które z tych konfiguracji serwera źródłowego są obsługiwane przez usługę Azure Migrate: Server Migration?

3.

Jakiej usługi administrator może użyć do migrowania dużych ilości danych na platformę Azure?