Modelowanie danych w usłudze Power BI

Średni
Analityk biznesowy
Analityk danych
Microsoft Power Platform
Power BI

Łączenie usługi Power BI z wieloma źródłami danych w celu tworzenia raportów. Definiowanie relacji między źródłami danych.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Tworzenie relacji między źródłami danych
  • Tworzenie nowego pola przy użyciu kolumn obliczeniowych
  • Optymalizowanie danych przez ukrywanie pól i sortowanie danych wizualizacji
  • Tworzenie miary w celu wykonywania obliczeń na danych
  • Używanie tabeli obliczeniowej, aby utworzyć relację między dwiema tabelami
  • Formatowanie danych opartych na czasie, aby umożliwić przejście do szczegółów i wyświetlenie dodatkowych informacji

Wymagania wstępne

Dostęp do programu Power BI Desktop