Wprowadzenie do podstaw modelowania danych

Początkujący
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

W tym module przedstawiono pojęcia dotyczące modelowania danych i zalecane najlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia modelu danych. Poznasz relacje modelu danych, typy tabel, miary i kolumny obliczeniowe.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się więcej o roli i korzyściach modelu danych w ekosystemie usługi Microsoft Modern Analytics.
  • Dowiedz się, jak Power Query karmi model danych.
  • Poznaj cztery podstawowe pojęcia dotyczące modelowania danych.

Wymagania wstępne

Microsoft Excel