Zabezpieczanie, publikowanie i udostępnianie danych w usłudze Power BI

Średni
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Zabezpieczanie, udostępnianie, publikowanie i aktualizowanie danych przy użyciu obszarów roboczych w usługa Power BI, co umożliwia zespołom odnajdywanie nieograniczonych szczegółowych informacji o danych.

Cele szkolenia

W tym module dowiesz się, jak wykonywać następujące czynności:

  • Udostępnianie raportów w usłudze Power BI.
  • Tworzenie kart wyników za pomocą bramek w usłudze Power BI.
  • Konfigurowanie zabezpieczeń na poziomie wiersza dla raportu usługi Power BI.
  • Publikowanie modelu danych usługi Power BI w obszarze roboczym.
  • Kontrolowanie dostępu do obszaru roboczego.
  • Tworzenie komentarzy i zakładek osobistych w raporcie.
  • Używanie poręczenia do certyfikowania lub podwyższania poziomu zestawów danych.
  • Ochrona danych przy użyciu Microsoft Purview Information Protection.
  • Zastosuj harmonogramy odświeżania i alertów dla raportu usługi Power BI.

Wymagania wstępne

Brak