Monitorowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Azure Storage

Średni
Architekt rozwiązań
Deweloper
Azure
Storage

Odkryj dostępne narzędzia do wykrywania i rozwiązywania problemów z usługą Azure Storage, aby umożliwić infrastrukturze magazynu w chmurze działanie z najwyższą wydajnością.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Identyfikowanie narzędzi używanych do rozwiązywania problemów z usługą Azure Storage
  • Identyfikowanie metryk i dzienników, których można użyć do rozwiązywania i diagnozowania problemów z magazynem

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość usługi Azure Storage