Monitorowanie i raportowanie zdarzeń zabezpieczeń w usłudze Azure Active Directory

Średni
Architekt rozwiązań
Azure
Azure Active Directory
Monitor

Zachowaj karty na temat zdarzeń zabezpieczeń w zasobach usługi Azure Active Directory przy użyciu wbudowanych funkcji raportowania i monitorowania. Reaguj na zdarzenia w miarę ich występowania i usuwaj zagrożenia bezpieczeństwa, zanim staną się problemami.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Przechowywanie dzienników inspekcji platformy Azure i dzienników aktywności logowania w obszarze roboczym usługi Log Analytics.
  • Tworzenie alertów dotyczących zdarzeń zabezpieczeń w obszarze roboczym usługi Log Analytics.
  • Tworzenie i wyświetlanie pulpitów nawigacyjnych w celu obsługi ulepszonego monitorowania.

Wymagania wstępne

  • Znajomość usługi Azure Active Directory.
  • Znajomość obszarów roboczych usługi Log Analytics.