Konfigurowanie aplikacji dla systemu Windows do korzystania z Narratora i funkcji rozpoznawania mowy

Średni
Deweloper
Windows

Dowiedz się, jak używać elementów audio podczas tworzenia integracyjnych aplikacji dla systemu Windows. Skonfiguruj aplikację tak, aby działała poprawnie z Narratorem, i dodaj do niej niestandardowy system rozpoznawania mowy na potrzeby wprowadzania danych przy użyciu mowy.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Jak pomóc Narratorowi w systemie Windows w dostarczaniu opisów elementów interfejsu użytkownika.
  • Jak dodać system rozpoznawania mowy, który dobrze się sprawdza w przypadku konkretnej aplikacji.

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w pisaniu kodu C# i XAML.
  • Umiejętność korzystania z programu Visual Studio jako środowiska deweloperskiego.
  • Zestaw głośników i mikrofon lub zestaw słuchawkowy.