Organizowanie przenoszenia i przekształcania danych w potoku Azure Data Factory lub Azure Synapse

Średni
Inżynier danych
Analityk danych
Data Factory
Synapse Analytics

W tym module dowiesz się, jak Azure Data Factory może organizować przenoszenie danych na dużą skalę przy użyciu innych technologii platformy Azure Data Platform i uczenia maszynowego.

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Omówienie przepływu sterowania fabryki danych
 • Praca z potokami fabryki danych
 • Debugowanie potoków fabryki danych
 • Dodawanie parametrów do składników fabryki danych
 • Integrowanie notesu w potokach Azure Synapse
 • Wykonywanie pakietów fabryki danych
 • Test wiedzy
 • Podsumowanie

Wymagania wstępne

Uczeń powinien mieć następujące możliwości:

 • Zaloguj się do Azure-Portal
 • Wyjaśnienie i tworzenie grup zasobów
 • Opisywanie Azure Data Factory i jego podstawowych składników
 • Pozyskiwanie danych do Azure Data Factory przy użyciu działania kopiowania