Organizowanie przenoszenia i przekształcania danych w usłudze Azure Data Factory lub potoku usługi Azure Synapse

Średni
Data Engineer
Data Scientist
Azure Data Factory
Azure Synapse Analytics

W tym module dowiesz się, jak usługa Azure Data Factory może organizować przenoszenie danych na dużą skalę przy użyciu innych technologii platformy Azure Data Platform i maszyny Edukacja.

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Omówienie przepływu sterowania fabryki danych
 • Praca z potokami fabryki danych
 • Debugowanie potoków fabryki danych
 • Dodawanie parametrów do składników fabryki danych
 • Integrowanie notesu w potokach usługi Azure Synapse
 • Wykonywanie pakietów fabryki danych
 • Test wiedzy
 • Podsumowanie

Wymagania wstępne

Uczeń powinien mieć możliwość:

 • Logując się w witrynie Azure Portal
 • Objaśnienie i tworzenie grup zasobów
 • Opisywanie usługi Azure Data Factory i jej podstawowych składników
 • Pozyskiwanie danych do usługi Azure Data Factory przy użyciu działania kopiowania