Przeprowadzanie analizy w usłudze Power BI

Średni
Analityk danych
Power BI
Microsoft Power Platform

Dowiesz się, jak za pomocą usługi Power BI wykonywać funkcje analizy danych, jak identyfikować wartości odstające, jak grupować dane, a także jak kwantować dane na potrzeby analizy. Dowiesz się również, jak przeprowadzić analizę szeregów czasowych. Na koniec będziesz korzystać z zaawansowanych funkcji analitycznych usługi Power BI, takich jak Szybki wgląd w szczegółowe informacje, AI Insights i funkcja Analizuj.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Eksplorowanie podsumowania statystycznego.
  • Identyfikowanie wartości odstających za pomocą wizualizacji usługi Power BI.
  • Grupowanie i kwantowanie danych na potrzeby analizy.
  • Stosowanie technik klastrowania.
  • Przeprowadzanie analizy szeregów czasowych.
  • Korzystanie z funkcji Analizuj.
  • Korzystanie z niestandardowych wizualizacji do zaawansowanej analizy.
  • Uzyskiwanie szybkiego wglądu w szczegóły.
  • Stosowanie funkcji AI Insights.

Wymagania wstępne

Brak