Przeprowadzanie analizy szeregów czasowych

Ukończone

W 2004 roku Hans Rosling przedstawił tytuł Ted Talk: "Najlepsze statystyki, jakie kiedykolwiek widzieliście". W tej rozmowie Hans pokazał film, który pozwolił mu analizować dane w czasie, odtwarzając animowany wykres. Na wykresie widzowie mogli zobaczyć, jak rok po roku zmieniała się długość życia i wielkość rodziny na całym świecie. Ta prezentacja wywołała ogromne zainteresowanie możliwościami wizualizacji danych, szczególnie w odniesieniu do analizy szeregów czasowych.

Analiza szeregów czasowych obejmuje analizowanie serii danych w kolejności chronologicznej, identyfikowanie znaczących informacji i trendów oraz tworzenie prognoz. Wyniki analizy szeregów czasowych to najlepsze dane, których można użyć do prognozowania działań.

Analiza szeregów czasowych często obejmuje korzystanie z wizualizacji takich jak wykresy Gantta, planowanie projektów oraz zestawy danych przepływów magazynowych. W usłudze Power BI wizualizacje pozwalają zobaczyć, jak dane zmieniają się w czasie, co z kolei umożliwia dokonywanie obserwacji, na przykład dotyczących poważnych zdarzeń, które zakłóciły dane.

Aby przeprowadzić analizę szeregów czasowych w usłudze Power BI, należy użyć typu wizualizacji przystosowanego do wyświetlania trendów i zmian w czasie — na przykład wykresu liniowego, warstwowego lub punktowego. Można również zaimportować wizualizację niestandardową szeregów czasowych do programu Power BI Desktop z usługi Microsoft AppSource. W poniższym przykładzie użyto standardowego wykresu punktowego.

Oprócz różnych wizualizacji niestandardowych szeregów czasowych w usłudze Microsoft AppSource jest dostępna animowana wizualizacja niestandardowa o nazwie Oś odtwarzania, która działa jak dynamiczny fragmentator i udostępnia interesujący sposób wyświetlania trendów czasowych i wzorców danych bez interakcji z użytkownikiem. Ta wizualizacja jest bardzo podobna do tej, której użył Hans Rosling w swojej oryginalnej prezentacji, i została użyta obok wykresu punktowego w poniższym przykładzie.

Uwaga

Niektóre organizacje wolą nie używać wizualizacji niestandardowych ze względów bezpieczeństwa lub z innych powodów. Zanim zaimportujesz wizualizacje niestandardowe, sprawdź w swojej organizacji, czy są one dozwolone. Jeśli nie są dozwolone, można zamiast nich użyć wizualizacji Oś odtwarzania dostępnej dla wykresów punktowych w programie Power BI Desktop, ponieważ ma ona podobną funkcjonalność.

Zrzut ekranu przedstawiający opcję Oś odtwarzania na wykresie punktowym.

W tym przykładzie opracowujesz raport dotyczący sprzedaży. Zespół ds. sprzedaży chce analizować trendy sprzedaży w kwartałach i sprawdzić, które modele sprzedają się najlepiej w poszczególnych sezonach. Na potrzeby analizy szeregów czasowych decydujesz się na użycie dwóch wizualizacji — wykresu punktowego i wykresu liniowego — a następnie rozszerzenie tych wizualizacji o animacje, aby członkowie zespołu ds. sprzedaży mogli zobaczyć, jak zmieniają się dane sprzedaży w czasie.

Najpierw dodasz wizualizację do strony raportu, aby wyświetlić dane dotyczące sprzedaży.

Zrzut ekranu przedstawiający wykresy punktowe i liniowe.

Następnie zaimportujesz animowaną wizualizację niestandardową, która będzie używana z wizualizacjami. W okienku Wizualizacje wybierz ikonę Pobierz więcej wizualizacji, a następnie wybierz pozycję Pobierz więcej wizualizacji. W wyświetlonym oknieWizualizacje usługi Power BI wyszukaj frazę oś odtwarzania, a następnie wybierz przycisk Dodaj przy wizualizacji Oś odtwarzania (dynamiczny fragmentator).

Zrzut ekranu przedstawiający importowanie niestandardowej wizualizacji oś odtwarzania do programu Power BI Desktop.

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zaimportowaniu wizualizacji. Po powrocie do programu Power BI Desktop zobaczysz nową ikonę Oś odtwarzania w okienku Wizualizacje. Wybierz stronę, a następnie wybierz ikonę Oś odtwarzania, aby dodać tę wizualizację do strony.

Po wybraniu nowej wizualizacji wybierz pole Quarter (Kwartał), które ma być używane jako fragmentator w animacji Oś odtwarzania. Na wizualizacji staną się dostępne kontrolki animacji.

Zrzut ekranu przedstawiający przyciski odtwarzania w animacji wizualnej Oś.

Teraz możesz zmienić rozmiar i położenie nowej wizualizacji oraz dostosować jej formatowanie, tak aby było spójne z innymi wizualizacjami na stronie. Konkretne opcje formatowania, których warto użyć, to między innymi:

  • W sekcji Ustawienia animacji możesz kontrolować funkcje odtwarzania wizualizacji Oś odtwarzania, takie jak automatyczne uruchamianie animacji, kontynuowanie pętli i zmiana szybkości odtwarzania animacji.

  • W sekcji Kolory możesz zmienić wygląd wizualizacji Oś odtwarzania, dostosowując jej ogólny kolor lub zaznaczając opcję Pokaż wszystko, a następnie zmieniając kolor poszczególnych przycisków sterujących.

  • W sekcji Włączanie podpisów można włączać i wyłączać tekst wyświetlany obok wizualizacji lub dostosowywać jego formatowanie.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje formatowania wizualizacji Oś odtwarzania.

Po dostosowaniu wizualizacji Oś odtwarzania do swoich potrzeb możesz używać jej z innymi wizualizacjami. Wybierz przycisk Odtwórz i podziwiaj, jak dane na wszystkich wizualizacjach na stronie zmieniają się w czasie. Przyciski sterowania umożliwiają wstrzymywanie animacji, ponowne jej uruchamianie i tak dalej.

Animowany zrzut ekranu przedstawiający wizualizację osi odtwarzania.