Planowanie, implementowanie przeglądu dostępu i zarządzanie nim

Zaawansowany
Administrator
Identity and Access Administrator
Security Engineer
Azure
Microsoft Entra
Microsoft Entra ID Governance
Identyfikator Microsoft Entra

Po wdrożeniu tożsamości konieczne jest odpowiednie zarządzanie przy użyciu przeglądów dostępu w przypadku bezpiecznego rozwiązania. Dowiedz się, jak zaplanować przeglądy dostępu i wdrożyć je.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Planowanie przeglądów dostępu
  • Tworzenie przeglądów dostępu dla grup i aplikacji
  • Monitorowanie wyników przeglądu dostępu
  • Zarządzanie licencjami na potrzeby przeglądów dostępu
  • Automatyzowanie zadań zarządzania na potrzeby przeglądu dostępu
  • Konfigurowanie cyklicznych przeglądów dostępu