Ułatwianie współpracy i udostępniania w usłudze Power BI

Średni
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Tworzysz pulpity nawigacyjne i raporty. Być może chcesz współpracować nad nimi ze współpracownikami. A może wszystko jest gotowe do szerszej dystrybucji tych raportów. Jaki jest najlepszy sposób współpracy i ich udostępniania? W tym module porównamy opcje.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Omówienie różnic między obszarem roboczym, obszarami roboczymi i aplikacjami
  • Opisywanie nowych możliwości obszaru roboczego i sposobu ulepszania środowiska użytkownika
  • Przewidywanie wpływu migracji na użytkowników usługi Power BI
  • Udostępnianie, publikowanie w Internecie, osadzanie linków i zabezpieczanie raportów, pulpitów nawigacyjnych i zawartości usługi Power BI

Wymagania wstępne

Zalecamy ukończenie ścieżki szkoleniowej Pulpit nawigacyjny w ciągu dnia przed rozpoczęciem tego modułu.