Ustanawianie bram o wysokiej dostępności

Ukończone

W przypadku wdrożeń na dużą skalę można utworzyć bramę z wieloma członkami klastra. Istnieje również możliwość zainstalowania co najmniej jednej bramy w nowym lub istniejącym klastrze. Klastry unikają pojedynczych punktów awarii i mogą równoważyć obciążenie ruchu między bramami. W razie potrzeby można izolować obciążenia do autonomicznych bram lub klastrów serwerów bramy.

Poniższa grafika to zrzut ekranu przedstawiający stronę konfiguracji lokalnej bramy danych.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę konfiguracji lokalnej bramy danych.

Podczas konfigurowania bramy w nowym lub istniejącym klastrze serwerów wymagane jest ustanowienie klucza odzyskiwania. Jeśli dołączasz do istniejącego klastra, musisz być administratorem oryginalnej bramy.