Wiele źródeł danych na bramę

Ukończone

Istnieje kilka ograniczeń dotyczących liczby źródeł danych, z którymi można nawiązać połączenie za pośrednictwem bramy. Ponadto można utworzyć wiele wpisów źródła danych dla tego samego źródła danych, co umożliwia zarządzanie użytkownikami, którzy mogą uzyskiwać dostęp do określonych danych w oryginalnym źródle danych. Jeśli na przykład masz duże źródło danych programu Excel zawierające informacje finansowe firmy, możesz utworzyć wpis źródła danych przeznaczony dla poufnych informacji finansowych i zezwolić na dostęp tylko do autoryzowanych pracowników finansowych. Możesz też utworzyć wpis źródła danych, aby ściągnąć dane sprzedaży i marketingu i ograniczyć dostęp tylko do autoryzowanych pracowników marketingu.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę wprowadzania portalu administracyjnego usługi Power BI dla wpisów źródła danych.

Za pomocą zestawu danych usługi Power BI możesz wybrać dowolny dostępny wpis źródła danych.

Zrzut ekranu przedstawiający Administracja portal strony konfiguracji zestawu danych.