Aprowizuj pojemność Premium w usłudze Power BI

Średni
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI Premium to dedykowana oferta oparta na pojemności. Dowiedz się więcej o różnicach między Power BI Pro a Power BI Premium oraz o tym, jak Power BI Premium zarządza zasobami pojemności. Omówione są również polecane narzędzia, których można używać z usługą Power BI Premium.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Opis różnicy między Power BI Pro a Power BI Premium
  • Definiowanie eksmisji zestawu danych
  • Wyjaśnienie, jak usługa Power BI zarządza zasobami pamięci
  • Wyświetl listę trzech narzędzi zewnętrznych, których można użyć z Power BI Premium.

Wymagania wstępne

Zalecamy ukończenie Administracja w ciągu dnia— część 1 — ścieżka szkoleniowa przed rozpoczęciem tego modułu.