Tworzenie potoku wdrażania usługi Power BI i zarządzanie nim

Średni
Administrator
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Potoki wdrażania umożliwiają twórcom opracowywanie i testowanie zawartości usługi Power BI w usługa Power BI przed udostępnieniem zawartości do użycia przez użytkowników. Oferuje ona twórcom lepszą produktywność, szybsze dostarczanie aktualizacji zawartości oraz ograniczoną pracę ręczną i błędy. Narzędzie jest zaprojektowane jako potok z trzema etapami: programowaniem, testowaniem i produkcją.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Przedstawienie korzyści z potoków wdrażania
  • Tworzenie potoku wdrażania przy użyciu obszarów roboczych Premium
  • Przypisywanie i wdrażanie zawartości na etapach potoku
  • Opis przeznaczenia reguł wdrażania
  • Wdrażanie zawartości z jednego etapu potoku do innego

Wymagania wstępne

Jeśli spełnione są następujące warunki, będzie można uzyskać dostęp do funkcji potoków wdrażania i korzystać z nich: