Automatyzowanie zarządzania rozwiązaniami usługi Power BI

Średni
Deweloper
Analityk biznesowy
Power Apps
Power BI

Po utworzeniu aplikacji z osadzoną analizą usługi Power BI ostateczną kwestią może być zautomatyzowanie zarządzania rozwiązaniem. Automatyzacja może spowodować szybsze i dokładniejsze zarządzanie rozwiązaniami. Trzy biblioteki są dostępne do użycia w celu opracowania rozwiązania automatyzacji.

Podczas projektowania aplikacji z wieloma dzierżawami zalecamy użycie separacji obszarów roboczych jako rozwiązania z obsługą wielu dzierżaw osadzonych analiz. Automatyzacja wprowadzenia nowych dzierżaw (klientów) zapewni szybką i dokładną konfigurację.

Porada

Usługa Power BI jest w stałym stanie ewolucji, dlatego pamiętaj, aby zachować na bieżąco nowe funkcje, które zostały ogłoszone w blogu usługi Microsoft Power BI. Możesz odkryć nowe funkcje i możliwości, które można zastosować, aby ulepszyć istniejące raporty.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Automatyzowanie zarządzania rozwiązaniami usługi Power BI.
  • Użyj różnych bibliotek automatyzacji.
  • Automatyzowanie separacji obszarów roboczych.

Wymagania wstępne

Programowe osadzanie zawartości usługi Power BI w aplikacjach i praca z programem PowerShell