Tworzenie obliczeń usługi Power BI dla użytkowników tableau

Początkujący
Business User
App Maker
Microsoft Power Platform
Power BI

Ten moduł zawiera wskazówki dotyczące pojęć dotyczących obliczeń usługi Power BI oraz sposób tworzenia i edytowania obliczeń.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Tworzenie i stosowanie kolumn obliczeniowych, miar i tabel obliczeniowych w usłudze Power BI przy użyciu wyrażeń analizy danych (DAX).
  • Omówienie znaczenia kontekstu w obliczeniach usługi Power BI.
  • Identyfikowanie różnic i podobieństw między pojęciami obliczeń Tableau i Power BI.

Wymagania wstępne

Dostęp do usługa Power BI, znajomość tabeli Tableau, zrozumienie pojęć tableau o umiarkowanych i zaawansowanych obliczeniach, poziom wyrażeń szczegółów i stopień szczegółowości.