Łączenie danych z usługą Power BI dla użytkowników usługi Tableau

Początkujący
Twórca aplikacji
Microsoft Power Platform
Power BI

Ponieważ analityk przechodzi z usługi Tableau do usługi Microsoft Power BI, twoim głównym problemem będzie upewnienie się, że możesz połączyć się z tymi samymi źródłami danych bez utraty funkcjonalności. Ten moduł zawiera podstawowe informacje potrzebne do bezproblemowej pracy z nową platformą.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Identyfikowanie podstawowych pojęć i terminologii dotyczących połączeń danych usługi Power BI.
  • Nawiąż połączenie z danymi w usłudze Power BI przy użyciu metod na żywo i importu.
  • Wykonaj przekształcenia danych przy użyciu edytora Power Query.
  • Udostępnianie kroków przekształcania danych przy użyciu zaawansowanego edytora zapytań.
  • Skonfiguruj relacje w widoku modelowania danych.
  • Identyfikowanie różnic i podobieństw między pojęciami tabel Tableau i Power BI.

Wymagania wstępne

Dostęp do usługa Power BI. Znajomość usługi Tableau i następujących pojęć w artykule Tableau, poziom obliczeń szczegółowych, mieszanie danych, łączenie danych, łączenie z danymi i tworzenie wyodrębnień.