Wprowadzenie do usługi Power BI dla użytkowników usługi Tableau

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Twórca aplikacji
Microsoft Power Platform
Power BI

Czym różni się Microsoft usługa Power BI od usługi Tableau? Jakie są wspólne te dwa narzędzia? Przyjrzyjmy się, jak łączą się z danymi i ułatwiają tworzenie wizualizacji.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Opisz interfejs Power BI Desktop.
  • Nawiąż połączenie z danymi w Power BI Desktop przy użyciu metod DirectQuery i Import.
  • Opisz znaczenie relacji w modelach danych usługi Power BI.
  • Tworzenie wizualizacji w Power BI Desktop.
  • Stosowanie formatowania warunkowego w celu ułatwienia analitykom wykrywania krytycznych problemów i identyfikowania wzorców w danych.
  • Odkryj różnice i podobieństwa między pojęciami tableau i power BI.

Wymagania wstępne

Dostęp do usługa Power BI, znajomość usługi Tableau i zrozumienie kluczowych pojęć związanych z usługą Tableau, takich jak łączenie się z danymi, tworzenie wizualizacji i znajomość różnic między wyodrębnieniami a połączeniami na żywo