Optymalizowanie wydajności usługi Power BI dla użytkowników usługi Tableau

Początkujący
Business User
App Maker
Microsoft Power Platform
Power BI

Ten moduł zawiera wskazówki dotyczące tworzenia i konserwacji zoptymalizowanych rozwiązań usługi Microsoft Power BI: modeli, funkcji, obliczeń i wizualizacji.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Ulepszanie odświeżania modelu i funkcji.
  • Dowiedz się więcej o znaczeniu usuwania nadmiarowych i niepotrzebnych pól.
  • Zidentyfikuj kroki ulepszania wizualizacji.
  • Ulepszanie obliczeń modelu.

Wymagania wstępne

  • Dostęp do usługi Power BI
  • Znajomość usługi Tableau
  • Znajomość kluczowych pojęć związanych z usługą Tableau, takich jak odświeżanie danych, obliczenia i tworzenie wizualizacji