Pisanie pierwszego kodu programu PowerShell

Początkujący
Deweloper
Uczeń
.NET

W tym module zaczniesz uczyć się podstaw programowania, pisząc i uruchamiając kod w programie PowerShell.

Cele szkolenia

Umiejętności zdobyte po ukończeniu tego modułu:

  • Zarządzanie danymi wejściowymi i wyjściowymi programu PowerShell.
  • Diagnozowanie błędów podczas niepoprawnego wpisywania kodu.
  • Zidentyfikuj elementy programu PowerShell, takie jak polecenia cmdlet, parametry, dane wejściowe i wyjściowe.

Wymagania wstępne

Brak