Podsumowanie

Ukończone

Rozpoznawanie mowy jest powiązane z Robienie wyrazów mówionych i konwertowaniem ich na reprezentację tekstową, podczas gdy synteza mowy jest procesem konwertowania danych tekstowych na dźwiękową mowę. Oba te zadania są obsługiwane przez usługę poznawczej mowy.

Więcej informacji na temat usługi mowy można znaleźć w dokumentacji usługi Service.

Czyszczenie

Na końcu projektu warto określić, czy nadal potrzebujesz utworzonych zasobów. Uruchomione zasoby mogą generować koszty.

Jeśli kontynuujesz korzystanie z innych modułów w tej ścieżce szkoleniowej, możesz zachować zasoby do użytku w innych laboratoriach.

Jeśli skończysz naukę, możesz usunąć grupę zasobów lub poszczególne zasoby z subskrypcji platformy Azure:

  1. Na Azure Portal na stronie Grupy zasobów otwórz grupę zasobów określoną podczas tworzenia zasobu.

  2. Kliknij przycisk Usuń grupę zasobów, wpisz nazwę grupy zasobów, aby potwierdzić, że chcesz ją usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń. Możesz również usunąć poszczególne zasoby, wybierając zasoby, klikając trzy kropki, aby wyświetlić więcej opcji, a następnie klikając pozycję Usuń.