Uruchamianie algorytmów na sprzęcie kwantowym przy użyciu usługi Azure Quantum

Początkujący
Deweloper
Quantum

Rozpocznij pracę z obliczeniami kwantowymi w usłudze Azure Quantum i dowiedz się, jak tworzyć i uruchamiać programy kwantowe języka Q# na komputerach kwantowych w chmurze.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Rozróżnianie i zrozumienie głównych rozwiązań sprzętowych dla komputerów kwantowych.
  • Dowiedz się, jak usługa Azure Quantum zapewnia dostęp do urządzeń kwantowych w celu uruchamiania algorytmów kwantowych.
  • Dostosowywanie i tworzenie aplikacji języka Q# w celu uruchamiania ich w usłudze Azure Quantum.
  • Przesyłanie zadań i zarządzanie nimi w usłudze Azure Quantum w notesie Jupyter w witrynie Azure Quantum Portal.