Uruchamianie kontenerów platformy Docker za pomocą usługi Azure Container Instances

Średni
Administrator
Solution Architect
Azure
Azure Container Instances
Azure Cosmos DB

Dowiedz się, jak uruchamiać aplikacje konteneryzowane przy użyciu kontenerów platformy Docker za pomocą usługi Azure Container Instances (ACI).

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Uruchamianie kontenerów w usłudze Azure Container Instances
  • Kontrolowanie tego, co się stanie, gdy kontener zakończy pracę
  • Używanie zmiennych środowiskowych do konfigurowania kontenera przy jego uruchomieniu
  • Dołączanie woluminu danych w celu utrwalania danych, gdy kontener zakończy pracę
  • Niektóre podstawowe sposoby rozwiązywania problemów z kontenerami platformy Azure

Wymagania wstępne

Brak