Uruchamianie równoległych zadań podrzędnych w usłudze Azure Batch przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Początkujący
Deweloper
Azure
Batch

Azure Batch jest usługą platformy Azure, która umożliwia wydajne uruchamianie aplikacji równoległych o wielkiej skali oraz aplikacji do obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High-Performance Computing) w chmurze. Nie ma potrzeby konfigurowania infrastruktury ani zarządzania nią. Po prostu zaplanuj zadanie, przydziel niezbędne zasoby i pozwól usłudze Batch zająć się resztą.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Tworzenie zadania usługi Azure Batch w interfejsie wiersza polecenia platformy Azure
  • Uruchamianie zadania usługi Azure Batch w interfejsie wiersza polecenia platformy Azure
  • Sprawdzanie stanu i wyników zadania usługi Batch w interfejsie wiersza polecenia platformy Azure
  • Monitorowanie zadania usługi Batch za pomocą narzędzia Batch Explorer

Wymagania wstępne

  • Znajomość platformy Azure i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure