Wprowadzenie do zabezpieczania danych magazynowanych na platformie Azure

Początkujący
Architekt rozwiązań
Deweloper
Azure
SQL Database
Cosmos DB
Storage
Key Vault

Identyfikuj dane w organizacji i przechowuj je na platformie Azure. Bezpiecznie przechowuj wpisy tajne i korzystaj z szyfrowania po stronie klienta oraz szyfrowania usługi Storage, aby lepiej chronić swoje dane.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Określenie typów danych używanych w Twojej organizacji oraz wymagań z zakresu zabezpieczeń dotyczących tych danych
  • Identyfikowanie możliwości szyfrowania dla usług na platformie Azure

Wymagania wstępne

  • Podstawowe informacje na temat szyfrowania SSL/TLS
  • Podstawowe informacje o usługach PaaS na platformie Azure