Podsumowanie

Ukończone

W tym module przedstawiono podstawy klasyfikacji danych. Wiesz już, jak postępować z danymi na podstawie oczekiwanego poziomu ich wpływu na organizację oraz biorących udział w projekcie.

Zapoznaliśmy się z szyfrowaniem danych magazynowanych i przeanalizowaliśmy sposób, w jaki jest ono osiągane za pomocą narzędzi i metod na platformie Azure. Pokazaliśmy, jak można osiągnąć szyfrowanie danych magazynowanych przy użyciu danych ustrukturyzowanych w różnych formatach.

Przedstawiono też sposób użycia usługi Azure Key Vault do zarządzania wszystkimi kluczami i wpisami tajnymi w centralnej lokalizacji. Usługa Azure Key Vault zwiększa również niezawodność i bezpieczeństwo aplikacji.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych na platformie Azure można znaleźć w następujących artykułach: