Rozwiązywanie problemów z kolorowaniem grafu przy użyciu wyszukiwania Grovera

Średni
Deweloper
Quantum Development Kit
Quantum

Dowiedz się, jak algorytm Grovera może pomóc w rozwiązywaniu problemów z wyszukiwaniem, takich jak problemy z kolorowaniem grafu.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Kompilowanie wyroczni kwantowych, które implementują klasyczne funkcje na komputerze kwantowym.
  • Objaśnianie ról, które elementy, takie jak superpozycja, interferencja i splątanie, odgrywają w procesie tworzenia algorytmów kwantowych.
  • Pisanie programu w języku Q#, który używa algorytmu wyszukiwania Grovera do rozwiązywania problemu z kolorowaniem grafu.
  • Rozpoznawanie rodzajów problemów, w przypadku których algorytm wyszukiwania Grovera może oferować przyspieszenie w porównaniu do klasycznych algorytmów.

Wymagania wstępne

Będziesz potrzebować podstawowej wiedzy na temat zasad obliczeń kwantowych: superpozycji, interferencji, splątania i pomiaru.

Będziesz również potrzebować pewnej znajomości języka Q# i zestawu Quantum Development Kit.