Uściślanie i testowanie modeli uczenia maszynowego

Początkujący
AI Engineer
Data Scientist
Student
Azure

Gdy myślimy o uczeniu maszynowym, często skupiamy się na procesie szkolenia. Niewielka ilość przygotowań przed tym procesem może nie tylko przyspieszyć i poprawić naukę, ale także dać nam pewność, jak dobrze nasze modele będą działać w obliczu danych, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Definiowanie skalowania funkcji.
  • Tworzenie i praca z testowymi zestawami danych.
  • Artykułowanie, w jaki sposób modele testowania mogą poprawić i zaszkodzić trenowanie.

Wymagania wstępne

Znajomość modeli uczenia maszynowego