Przekształcanie danych za pomocą usługi Azure Stream Analytics

Początkujący
Data Engineer
Azure
Azure Stream Analytics

Dowiedz się, jak tworzyć zadania usługi Azure Stream Analytics, aby przetwarzać dane wejściowe, przekształcać je przy użyciu zapytania i zwracać wyniki.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Zapoznawanie się z przepływem pracy w usłudze Stream Analytics
  • Tworzenie zadania usługi Stream Analytics
  • Konfigurowanie danych wejściowych zadania usługi Stream Analytics
  • Konfigurowanie danych wyjściowych zadania usługi Stream Analytics
  • Pisanie zapytania przekształcenia
  • Uruchamianie zadania usługi Stream Analytics

Wymagania wstępne

Aktywna wersja próbna lub konto platformy Azure