Dostrajanie hiperparametrów za pomocą usługi Azure Machine Learning

Średni
Analityk danych
Azure
Usługa Machine Learning
Azure Portal

Wybranie optymalnych wartości hiperparametrów na potrzeby trenowania modelu może być trudne i zwykle wiąże się z dużą ilością prób i błędów. Usługa Azure Machine Learning umożliwia korzystanie z eksperymentów w skali chmury w celu dostosowania hiperparametrów.

Cele szkolenia

Dowiedz się, jak używać eksperymentów dostrajania hiperparametrów usługi Azure Machine Learning w celu zoptymalizowania wydajności modelu.

Wymagania wstępne

  • Znajomość języka Python
  • Doświadczenie w trenowaniu modeli przy użyciu zestawu Azure Machine Learning SDK