Eksplorowanie miejsc wdrożenia usługi aplikacja systemu Azure Service

Średni
Developer
Azure
Azure App Service

W tym module dowiesz się, jak działa zamiana miejsca i jak przeprowadzić zamianę. Dowiesz się również, jak ręcznie i automatycznie kierować ruch do różnych miejsc.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Opisz zalety korzystania z miejsc wdrożenia.
  • Dowiedz się, w jaki sposób zamiana miejsc działa w usłudze App Service.
  • Wykonaj zamiany ręczne i włącz zamianę automatyczną.
  • Kierowanie ruchem ręcznie i automatycznie.

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych usługi App Service i zarządzaniu nimi za pomocą witryny Azure Portal