Test wiedzy

Ukończone

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Które narzędzie lub zasób platformy Azure umożliwiają planowanie przyszłych kosztów?

2.

Podczas tworzenia wystąpienia maszyny wirtualnej typu spot można wybrać między dwiema zasadami eksmisji. Która z poniższych opcji zasad eksmisji jest prawidłowa?