Identyfikowanie zagrożeń za pomocą analizy behawioralnej

Średni
Analityk operacji zabezpieczeń
Azure
Microsoft Sentinel

Dowiedz się, jak używać analizy zachowań jednostek w usłudze Microsoft Sentinel do identyfikowania zagrożeń w organizacji.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu osoba ucząca się będzie mogła wykonywać następujące czynności:

  • Wyjaśnienie analizy zachowań użytkowników i jednostek w usłudze Azure Sentinel
  • Eksplorowanie jednostek w usłudze Microsoft Sentinel

Wymagania wstępne

Znajomość zarządzania zdarzeniami zabezpieczeń w usłudze Microsoft Sentinel