Praca z obiektami docelowymi obliczeniowymi w usłudze Azure Machine Learning

Początkujący
Data Scientist
Azure Machine Learning

Dowiedz się, jak pracować z obiektami docelowymi obliczeniowymi w usłudze Azure Machine Learning. Cele obliczeniowe umożliwiają uruchamianie obciążeń uczenia maszynowego. Dowiedz się, jak i kiedy można użyć wystąpienia obliczeniowego lub klastra obliczeniowego.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Wybierz odpowiedni docelowy obiekt obliczeniowy.
  • Tworzenie i używanie wystąpienia obliczeniowego.
  • Tworzenie i używanie klastra obliczeniowego.

Wymagania wstępne

Brak