Typowe konfiguracje serwera z systemem Linux

Początkujący
Solution Architect
Administrator
Developer
Solution Architect
Azure
Azure Virtual Machines

Ta ścieżka szkoleniowa zawiera omówienie wdrażania typowych funkcji serwera z systemem Linux na maszynach wirtualnych platformy Azure. Dowiedz się, jak wdrożyć program SQL Server, serwer aplikacji internetowej przy użyciu stosu MEAN, przeprowadzić migrację bazy danych i zarządzać operacjami IT za pomocą usługi Azure Automanage.

Wymagania wstępne

  • Możliwość konfigurowania i administrowania serwerem z systemem Linux
  • Dostęp do konta platformy Microsoft Azure
  • Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Poznaj zalety instalowania programu SQL Server w systemie Linux.

W tym module poznasz problemy i zagadnienia dotyczące migrowania lokalnych baz danych typu open source na platformę Azure, usług zapewnianych przez platformę Azure w celu ułatwienia migracji baz danych oraz sposobu planowania migracji.

W tym module dowiesz się, jak zoptymalizować operacje IT i zarządzanie przy użyciu usługi Azure Automanage.

Dowiedz się, jak skonfigurować aplikację internetową opartą na stosie MEAN na nowej maszynie wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure.