Tworzenie konstrukcji programowania po stronie serwera w usłudze Azure Cosmos DB for NoSQL

Średni
Developer
Azure Cosmos DB

Użyj języka JavaScript, aby utworzyć procedury składowane po stronie serwera, funkcje zdefiniowane przez użytkownika i wyzwalacze.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tej ścieżki szkoleniowej należy mieć doświadczenie w tworzeniu aplikacji w chmurze za pomocą języka Microsoft C# lub podobnego języka programowania.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Tworzenie procedur składowanych przy użyciu języka JavaScript w usłudze Azure Cosmos DB for NoSQL.

Tworzenie funkcji zdefiniowanych przez użytkownika i wyzwalaczy przy użyciu języka JavaScript w usłudze Azure Cosmos DB for NoSQL.