Wdrażanie MD-102 przy użyciu narzędzi lokalnych

Średni
Administrator
Windows
Microsoft Configuration Manager
Microsoft Intune

Uczniowie są wprowadzani do wdrażania przy użyciu zestawu narzędzi wdrażania firmy Microsoft i programu Configuration Manager.

Wymagania wstępne

Uczniowie powinni mieć:

  • Silne umiejętności techniczne dotyczące instalowania, utrzymywania i rozwiązywania problemów z systemem operacyjnym Windows 10 lub nowszym
  • Silne zrozumienie pojęć związanych z siecią komputerową, zabezpieczeniami klienta i aplikacjami
  • Doświadczenie w korzystaniu z usług domena usługi Active Directory

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Omówienie niektórych narzędzi, których można użyć do przeprowadzania szczegółowych ocen istniejących wdrożeń, oraz opis niektórych wyzwań, z którymi możesz się zmierzyć.

Omówienie zmian z tradycyjnego na nowoczesne zarządzanie i miejsce, w którym rozwiązania lokalne najlepiej pasują do dzisiejszego przedsiębiorstwa.

W tym module wyjaśniono typowe codzienne zadania, które Administracja istratory będą używać programu Configuration Manager do wykonania.